NIAS別科日?語研修課程
英語 中国語 韓国語
日?語ペ?ジ
 dreams come true!!
コ?ス内容
学費・奨学金
生活情報
募集要?
初級から上級までの日?語教育

Đây là chương trình giảng dạy tiếng Nhật với thời hạn 1 năm dành cho đối tượng là du học sinh nước ngoài có nguyện vọng theo học tại các trường đại học, cao học Nhật Bản. Mục tiêu mà khóa học hướng tới chính là việc học sinh có được một năng lực Nhật ngữ cần thiết có thể tiếp thu, lí giải được kiến thức ở trường Đại học. Ngoài ra, bên cạnh tiếng Nhật còn có các giờ toán học, lịch sử... nhằm giúp trang bị cho các bạn học sinh có được vốn kiến thức cơ bản cần thiết để tham gia tốt các giờ học ở bậc đại học.Giáo viên phụ trách nắm rõ năng lực từng học sinh và giảng dạy theo phương pháp phù hợp mỗi người. Lớp học được phân thành 2 lớp theo năng lực tiếng Nhật.

?実した大学?設
Học sinh khóa học được sử dụng mọi trang thiết bị có ở trường như các sinh viên đại học.
リンク??ン

進学上の特典
Là chế độ ưu tiên giới thiệu đặc biệt dành cho những học sinh của khóa học có nguyện vọng vào các khoa ngành cấp bậc đại học của trường.
?実したアクティビティ
Ngoài giờ học tại lớp, học sinh còn được đưa đi tham quan, tìm hiểu về thành phố Nagasaki, tham gia các hoạt động giao lưu tại trường như tiệc chào đón tân học sinh sinh viên, lễ hội truyền thống trường...

イメ?ジ


NAGASAKI INSTITUTE of APPLIED SCIENCE | JAPANESE LANGUAGE COURSE
536 Aba Machi Nagasaki 851-0193 Japan
Tel.(81)95-838-5591 FAX.(81)95-838-3465
e-mail;webmaster@bekka.nias.ac.jp
NIASトップペ?ジへ