NIAS別科日本語研修課程 dreams come true!!

日本語版


■NỘI DUNG GIẢNG DẠY
  科  目 単位 総時間
Ngữ pháp 20 600
Viết văn 2 60
Hội thoại 2 60
Phát âm ・ Cách viết 1.5 45
Từ chuyên ngành cơ bản khoa học tự nhiên 0.5 15
Thể dục 2 60
Chữ Hán A 2 60
Chữ Hán B 2 60
  科  目 単位 総時間
Toán học A 2 60
Toán học B 1 30
Vật lý 1.5 45
Hóa học 1.5 45
Sử địa ・ Công dân
(Môn tổng hợp)
3 90
(Chú thích)
◎:Bắt buộc 
○:Lựa chọn 1 trong 2
△:Lựa chọn


■CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP
(1) Số đơn vị cần có để có thể tốt nghiệp là 30 đơn vị.
(2) Chứng nhận tốt nghiệp được cấp dựa trên thành tích học tập và thực trạng tham dự giờ học.
(3) Trong bất cứ 1 môn học nào, tỷ lệ nghỉ học quá 20% sẽ không được cấp đơn vị.NAGASAKI INSTITUTE of APPLIED SCIENCE | JAPANESE LANGUAGE COURSE
536 Aba Machi Nagasaki 851-0193 Japan
Tel.(81)95-838-5591 FAX.(81)95-838-3465
e-mail : webmaster@bekka.nias.ac.jp
NIASトップページへ