NIAS빶됆볷?뚭뙟뢇됛믴 dreams come true!!

볷?뚭붎

>>PHÍ SINH HOẠT >>NHÀ Ở >>BẢO HIỂM Y TẾ >>HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

PHÍ SINH HOẠT
Chi phí sinh hoạt bình quân 1 tháng ở Nagasaki như sau

Tiền nhà ở 15,000 ~ 30,000 yen
Tiền ăn 25,000 ~ 30,000 yen
Chi phí khác 10,000 ~ 20,000 yen
Tổng cộng 50,000 ~ 80,000 yen

NHÀ Ở
(1) Trường hợp vào ở nhà dành cho học sinh theo kiểu thông thường của Nhật, khi ký hợp đồng ngoài tiền nhà của tháng dọn đến, còn phải trả các khoản tiền lệ phí (khoảng từ 1 ~ 4 tháng tiền nhà).
(2) Nhà ở chỉ định dành cho lưu học sinh Có thể vào ở nhà do trường Đại học đứng ra ký hợp đồng. Tiền phòng là 20,000 yên (tiền điện, nước, gas tính riêng). Phải trả tiền bảo đảm khi vào ở(35,000 yên / 1 năm). Ngoài ra, có nghĩa vụ phải tham gia vào bảo hiểm tổng hợp dành cho nhà ở của lưu học sinh ( 4,000 yên / 1 năm). Trường Đại học sẽ cho mượn bàn, ghế. Thời hạn thuê nhà là 1 năm. Tuy nhiên, tiền phòng・tiền bảo đảm có thể có thay đổi.

BẢO HIỂM Y TẾ
(1) Tất cả lưu học sinh phải tham gia bảo hiểm y tế quốc dân. Số tiền 15,300 yên / 1 năm, lưu học sinh tự trả. Khi tham gia, sẽ được miễn giảm 70% chi phí khám chữa bệnh, chỉ phải trả 30% cho bệnh viện. Thủ tục tham gia bảo hiểm sẽ làm khi đăng ký làm thẻ ngoại kiều tại cơ quan hành chính thành phố Nagasaki.
(2) Tất cả lưu học sinh phải tham gia vào bảo hiểm tai nạn・hỏa hoạn của tổ chức nghiên cứu giáo dục lưu học sinh. Số tiền 800 yên / 1 năm lưu học sinh tự trả. Khi tham gia, nếu trong trường hợp bị thương khi ở trường, tùy theo độ thương tích mà sẽ được hỗ trợ thiệt hại từ Ban hỗ trợ giáo dục quốc tế Nhật Bản. Thủ tục tham gia được làm tại trường Đại học.

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
Học sinh có thể tham gia các câu lạc bộ mà mình yêu thích tại trường với nhiều loại hình như CLB đua thuyền, CLB karate, CLB âm nhạc ...
NAGASAKI INSTITUTE of APPLIED SCIENCE | JAPANESE LANGUAGE COURSE
536 Aba Machi Nagasaki 851-0193 Japan
Tel.(81)95-838-5591 FAX.(81)95-838-3465
e-mail;webmaster@bekka.nias.ac.jp
NIASトップペ?ジへ