NIAS빶됆볷?뚭뙟뢇됛믴 dreams come true!!

볷?뚭붎

>>TƯ CÁCH NỘP HỒ SƠ >> SỐ HỌC SINH >>PHÍ XÉT TUYỂN >>KỲ HẠN NỘP HỒ SƠ
>>LIÊN HỆ CẤP & NHẬN HỒ SƠ >>HỒ SƠ CẦN THIẾT >>HÌNH THỨC XÉT TUYỀN


TƯ CÁCH NỘP HỒ SƠ
Là những đối tượng được chứng nhận đã tốt nghiệp 12 năm phổ thông hoặc hệ tương đương trở lên tại nước nhà.

SỐ HỌC SINH
Khóa học tiếng Nhật 30 người
PHÍ XÉT TUYỂN
Chi phí xét tuyển/20.000 yen
KỲ HẠN NỘP HỒ SƠ
◎ Đợt 1  20/8/2018 ~ 14/9/2018
◎ Đợt 2  25/9/2018 ~ 2/11/2018
※Trường hợp người nộp đơn ở Nhật, có thể nhận đơn sau kỳ hạn trên. Gọi trực tiếp đến văn phòng khoa để hỏi.
LIÊN HỆ CẤP & NHẬN HỒ SƠ
Có thể xin đơn qua thư, FAX, e-mail. Ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người xin đơn

〒851-0193
Nagasaki-shi, Aba- machi 536 
NAGASAKI INSTITUTE OF APPLIED SCIENCE
JAPANESE LANGUAGE COURSE 
TEL: (81) 95-838-5591 
Fax: (81) 95-838-3465
e-mail/webmaster@bekka.nias.ac.jp

HỒ SƠ CẦN THIẾT
Tham khảo bảng ở trang tiếp. ( Hồ sơ phải ghi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật. Nếu ghi bằng tiếng khác phải kèm theo bản dịch tiếng Nhật.)
 

Hồ sơ cần thiết đối với tất cả những thí sinh nộp hồ sơ [Files Download]
Gửi kèm các hồ sơ dưới đây cùng với đơn xin nhập học
1.Học bạ
Học bạ của cấp học cuối cùng đã học (trường cấp 3 hoặc Đại học v.v….)
1 bản
2. Bản công chứng học bạ
Đối với những nước không có chế độ công chứng, có thể bỏ qua.
1 bản
3. Bản chính bằng tốt nghiệp
Bằng tốt nghiệp cấp học cuối cùng đã học (trường cấp 3 hoặc Đại học v.v…)
1 bản
4. Bản công chứng bằng tốt nghiệp (hoặc bằng tạm thời)
Đối với những nước không có chế độ công chứng, có thể bỏ qua.
1 bản
5. Copy hộ chiếu (Chưa có hộ chiếu thì thay thế bằng giấy chứng nhận ở phần 6 )
1 bản
6. Copy sổ hộ khẩu hoặc chứng minh nhân dân
1 bản
7. Đơn tiến cử của hiệu trưởng hoặc giáo viên của cấp học cuối cùng (trường cấp 3 hoặc Đại học v.v…) 1 bản
8. Ảnh thẻ(3×4cm)
5 tấm
Bản giải thích dự định sau khi tốt nghiệp khóa tiếng Nhật
1 bản
Chứng nhận khám sức khỏe
1 bản
Chứng nhận quá trình học(*Riêng đối với người Malaysia)
1 bản
Trường hợp người trả học phí, chi phí sinh hoạt sống tại Nhật
Giấy bảo lãnh A
・Bố mẹ, người thân có quốc tịch giống thí sinh
1 bản
Giấy bảo lãnh B
・Người bảo lãnh sống tại Nhật
1 bản
Lý do nhận bảo lãnh dành cho người bảo lãnh sống tại Nhật ( Ghi bằng tiếng Nhật)
1 bản
Giấy cam kết chi trả học phí do người chi trả học phí viết
1 bản
9. Giấy chứng nhận quan hệ họ hàng của người chi trả học phí (người bảo lãnh tài chính) và thí sinh
1 bản
10. Copy giấy chứng nhận đóng thuế đầy đủ, chứng nhận thu nhập của người chi trả học phí
1 bản
11. Chứng nhận số dư tài khoản ngân hàng của người chi trả học phí
1 bản
12. Giấy chứng nhận của giấy tờ tùy thân của người chi trả học phí
1 bản
13. Giấy chứng nhận con dấu của người chi trả học phí
1 bản
Trường hợp học phí, chi phí sinh hoạt được gửi từ nước nhà
(bao gồm cả trường hợp người bảo lãnh tài chính không phải quốc tịch giống thí sinh)
Giấy bảo lãnh A
・Bố mẹ, người thân có quốc tịch giống thí sinh
1 bản
Giấy bảo lãnh C
・Người bảo lãnh tài chính - không có người bảo lãnh tại Nhật
1 bản
Giấy cam kết chi trả học phí do người chi trả học phí viết (người gửi tiền)
1 bản
9. Giấy chứng nhận quan hệ họ hàng của người chi trả học phí (người bảo lãnh tài chính) và thí sinh
1 bản
10. Công chứng của giấy chứng nhận quan hệ họ hàng của người chi trả học phí và thí sinh
1 bản
11. Giấy chứng nhận việc làm của người bảo lãnh tài chính
1 bản
12. Công chứng của giấy chứng nhận việc làm của người bảo lãnh tài chính
1 bản
13. Chứng nhận tài chính (thu nhập) của người bảo lãnh tài chính
1 bản
14. Chứng nhận số dư tiền tiết kiệm của người bảo lãnh tài chính bằng yên (¥) hoặc bằng đô Mỹ ($)
1 bản
15. Công chứng giấy chứng nhận số dư tiền tiết kiệm của người bảo lãnh tài chính bằng yên (¥) hoặc bằng đô Mỹ ($)
1 bản
※(Trường hợp chứng minh tiền gửi ngân hàng của Trung Quốc, kèm theo bản copy của chứng nhận tiền tiết kiệm)
Mỗi thứ 1 bản
HÌNH THỨC XÉT TUYỀN
Xét tuyển qua hồ sơ
Có trường hợp tiến hành phỏng vấn nên thí sinh phải ghi rõ địa chỉ có thể liên lạc được.NAGASAKI INSTITUTE of APPLIED SCIENCE | JAPANESE LANGUAGE COURSE
536 Aba Machi Nagasaki 851-0193 Japan
Tel.(81)95-838-5591 FAX.(81)95-838-3465
e-mail;webmaster@bekka.nias.ac.jp
NIASトップペ?ジへ